Perayaan 30 Tahun PSSCMUIAM

days
0
-21
-1
hours
-2
-2
minutes
-4
-3
seconds
-2
-5

Berita Terkini

  • PERTABALAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA YANG DI-PERTUAN AGONG XVI
  • ULANG TAHUN  KELAHIRAN YM DATUK HAJI MAIDEEN BIN KADIR SHAH, GURU UTAMA DAN PRESIDEN PSSCM
  • KUNJUNGAN HORMAT KE PEJABAT TIMBALAN REKTOR BAHAGIAN PENGANTARABANGSAAN DAN JARINGAN GLOBAL UIAM GOMBAK
  • Datuk Dr. Mohd Daud Bakar as the 8th President of IIUM

Keahlian Silat Cekak

Seni Silat Cekak Malaysia adalah terbuka kepada semua penduduk Malaysia lelaki dan perempuan yang berumur 16 tahun (seelok-eloknya 18 tahun) ke atas yang beragama Islam dan sihat tubuh badan serta berfikiran waras.

Tempoh Pembelajaran Silat Cekak

Sistem pelajaran Seni Silat Cekak Malaysia secara keseluruhannya diajar kepada penuntut secara pakej. Setiap penuntut perlu menyempurnakan pakej tersebut dan barulah dianggap mereka telah mempelajari Seni Silat Cekak Malaysia hingga bertanggungjawab mempertahankan diri. Sistem mata pelajaran Seni Silat cekak Malaysia yang terbahagi kepada beberapa peringkat tersebut mengambil masa selama lebih kurang 7 bulan untuk tamat pembelajaran. Selepas tamat pembelajaran Seni Silat Cekak Malaysia maka penuntut adalah digalakkan untuk meneruskan kemahiran di dalam Silat Cekak dengan menyertai kelas kemahiran yang pada kebiasaannya akan mengambil masa selama lebih kurang 3 bulan dengan 1 kelas latihan seminggu (tertakluk kepada perubahan semasa).

Yuran Keahlian PSSCM

Setiap penuntut Seni Silat Cekak Malaysia adalah dikenakan bayaran yuran-yuran yang berikut di dalam mengikuti pembelajaran Seni Silat Cekak Malaysia.

Jenis Bayaran Jumlah
Yuran Pendaftaran RM10.00
Yuran Tahunan RM25.00
Pengkeras I (Ijazah I) RM20.30
Pengkeras II (Ijazah II) RM20.30
Pengkeras III (Ijazah III) RM20.30
Yuran Kursus RM30.00 (Setiap bulan selama 7 bulan)
Bayaran ini boleh diubahsuai mengikut tempoh latihan yang dipersetujui

Sila berhubung dengan cawangan atau kelas latihan PSSCM terdekat untuk keterangan lanjut atau melalui e-mel kepada Webmaster.

Sumber: SilatCekak.org

Leave a comment